Тема п'єси «Гроза» О. Островського, проблематика, жанр

При визначенні жанру п'єси «Гроза» О.Островського виділяють кілька особливостей. У першу чергу «Гроза» - це соціально - побутова драма. Автор приділив велику увагу побутовим характеристикам, герої п'єси вступають в конфлікт з існуючим укладом життя і моралі в купецькому середовищі. З іншого боку у творі присутні елементи трагедії по результаті конфлікту і характеру головної героїні.

Темою п'єси «Гроза» є звільнення людської свідомості від застарілих догм, підпорядкованості авторитету релігії на прикладі трагічної любові Катерини.

Проблематика твору виходить за рамки соціально-побутової драми. На перший план виходять відразу кілька конфліктів. По-перше, це зіткнення старого патріархального укладу життя, де старші панують над молодшими, багаті - над бідним, і де суспільство, влада і церква підтримують століттями сформовані жорстокі звичаї, з новим, орієнтованим на свободу особистості і вибору.

По-друге, це проблема моральності і особистого вибору. Катерина вихована в відповідності з традиційним укладом життя, багато в чому вона дотримується правил і догм, вихованих у ній з самого дитинства. Полюбивши іншого чоловіка, Катерина відчуває муки совісті, важкий внутрішній розлад. Моральний обов'язок перед чоловіком не дозволяє їй приховувати правду і вона публічно зізнається у своєму гріху. Але в той же час нова любов спонукає в Катерині невиразне прагнення до особистої свободи, пошуку справжніх моральних ідеалів. Розв'язка стає для Катерини трагічною. Муки совісті і жорстокі докори свекрухи, вічна «тюрма» домашніх стін, а також неможливість щастя з коханою людиною - все це позбавляє Катерину останніх сил. І тому Катерина вирішується на ще страшніший гріх - вона кидається з обриву в Волгу.

Багато в чому назва «Гроза» передає атмосферу твору. Дії в п'єсі створює ланцюг пов'язаних між собою і наростаючих конфліктів, які призводять до кризи сформованого укладу життя.


Матеріали схожої тематики:


Айтматов Ч.Т. [11] Астаф'єв В.П. [8] Ахматова А.А. [17]
Блок О.О. [24] Булгаков М.О. [29] Бунін І.О. [15]
Васильєв Б.Л. [6] Гончаров І.О. [15] Грибоєдов О.С. [8]
Достоєвський Ф.М. [11] Єсенін С.О. [22] Купрін О.І. [18]
Лермонтов М.Ю. [81] Максим Горький [24] Маяковський В.В. [8]
Некрасов М.О. [12] Островський О.М. [12] Пастернак Б.Л. [14]
Платонов А.П. [10] Пушкін О.С. [79] Салтиков-Щедрін М.Є. [14]
Твардовський О.Т. [7] Толстой Л.М. [56] Тургенєв І.С. [28]
Тютчев Ф.І. [8] Цвєтаєва М.І. [12] Чехов А.П. [47]
Шолохов М.О. [9] Шукшин В.М. [9] Інші російські автори [126]