Вірші, поеми й думи К. Ф. Рилєєва

КОНДРАТІЙ ФЕДОРОВИЧ РИЛЄЄВ. У літературному русі 10-20-х років XIX століття важливе місце займає творчість поетів-декабристів - Рилєєва, Одоєвського, Кюхельбекера, Раєвського й багатьох інших, чиї імена ввійшли в історію російської літератури як імена найближчих спадкоємців Радищева. Найбільш яскравим і талановитим серед поетів-декабристів був Кіндратій Федорович Рилєєв. У грудні 1825 року головним будинком у Петербурзі стала Петропавловська міцність: сюди звозили державних злочинців, учасників повстання декабристів. Майже шістсот чоловік залучили до наслідку. Сто двадцять один з них був визнаний винним і відправлений у каторжні роботи, у міцності, розжалувані в солдати й переведені в діючу армію на Кавказ. П’ять із них, у тому числі й Рилєєв, були страчені. Насильно обірвалося життя поета. Рилєєва ми можемо беззастережно назвати поетом-громадянином, у творчості якого життя й поезія злилися в одне ціле. Нездоланного - до повстання декабристів Рилєєвим було написано невеликий, але дуже сильний вірш "Громадянин”. У ньому поет призиває виконати свій громадянський обов’язок і разом з тим застерігає тих, хто "з холоднокровністю кидає холодний погляд на нещастя страждаючої вітчизни”. Розвиваючи свою думку, поет говорить:
Ø Вони покаються, коли народ, повставши, Застане їх в обіймах дозвільної млості.

Такі політичні вірші, як "Бачення”, "Цивільна мужність”, "Я буду у фатальний час…”, поеми "Войнаровський”, "Наливайко”, думи, агітаційні пісні, виводять Рилєєва на перше місце в літературному русі 10-20-х років XIX століття. Особливе місце займають кілька пісень, складених їм у співавторстві з А. А. Бестужевим: "Ти скажи, говори…”, "Ах, нудно мені…”, "Уж як на небі дві веселки…”, "Як іде коваль так з кузні…” і інші. Своєрідність цих пісень у тім, що вони дуже близькі по своєму складі до народного. Вони передають думи народу, поневоленого царською тиранією, барами й чиновниками:
Ах, нудно мені
И в рідній стороні; Усе в неволі,
У тяжкій частці,

Видно, століття доживати.

Ніде й ні в кому не знаходить народ правди: грабують його добродії "без сорому”, ще важче народу від царських поборів:
Ø Нас поборами цар Висушив, як сухар, дорогі,
Ø То податки Розорили нас украй.

Однак і в крайнім лиху народ не падає духом, він вірить у свої сили й здатності:
Ø А що силоміць віднято Силоміць виручимо ми те.

Особливе місце у творчості Рилєєва займає поетичний цикл "Думи”, що створювався в 1821-1823 р., а в 1825 р. був виданий окремою книгою. У передмові до цієї книги Рилєєв пояснила походження й особливості жанру складових її віршів і ціль, що він прагнув досягти: "Нагадувати юнацтву про подвиги предків, знайомити його з ясновельможними епохами народної історії, здружити любов до батьківщини з першими враженнями пам’яті - от вірний спосіб для прищеплювання народу сильної прихильності до батьківщини…”

Центральне місце в думах займають образи борців за незалежність батьківщини й волю народу, борців проти деспотизму й гноблення. Поет захоплюється мужністю Святослава, Мстислава Відважного, Дмитра Донського, Єрмака, Івана Сусаніна. Особливо доріг йому Волинський, втілення "доблесті цивільної”, "вітчизни вірний син”, "заклятий ворог ганебного неправосуддя”. Не виникає сумніву, що думки, які висловлює Волинський: "Славна кончина за народ!.. За істину святу. І страта мені буде торжеством!”, його готовність, "любов’ю до батьківщини дихаючи”, стати "за стражденних - залізними грудьми”, - все це були переконання самого Рилєєва. Свій ідеал поета, "правди вірного жерця”, "шанувальника полум’яного добра”, "органа істини священної”, що "вище всіх на світі благ/ Суспільне благо ставив/ Святу чесноту славив”, завжди залишався "гнаних обороною/ И зла непримиренним ворогом”, Рилєєв втілив у думі "Державін”.

Варто помітити, що установка на повчання, на виховання позитивним прикладом перешкодила історично вірному зображенню в думах подій і діячів минулого. Але величезна популярність дум свідчила про своєчасність цих добутків і дієвості засобів, до яких звернувся поет.

Особливе місце в циклі займає "Іван Сусанін”, єдина дума Рилєєва, у центрі якої коштує не цар, не князь, не вельможа, що думає принести темним безмовним масам волю, освіту, а людина з народу, що служить правій справі так, як він його розуміє. Сусанін - самий історично правдивий характер із всіх, які ми бачимо в думах. Думу "Іван Сусанін” високо цінував Пушкіна. Глинка створив оперу "Іван Сусанін”. Загальнонародною популярністю користувалася дума "Смерть Єрмака”, що стала народною піснею (”Ревіла бура, грім гримів”). В 1823 р. створюється поема "Войнаровський”, що відбила значні зміни, що відбувалися у творчості Рилєєва. У ній уже немає того злиття автора з героєм, у вуста якого поет вкладає свої думки й переконання, що було характерно для дум. Поет і герой уже по-різному дивляться на що відбувається, по-різному оцінюють його. Зміст поеми становить тепер оповідання, хід подій, яким вона присвячена. Своєрідність поеми відзначив Пушкін: "Рилєєва "Войнаровський” незрівнянно краще всіх його "Дум”, - писав він, - склад його змужнів і стає оповідальною-оповідальним-щирим-оповідальним, чого в нас майже ще ні”.

Підбадьорений високою оцінкою, що одержала в Пушкіна перша поема, Рилєєв починає поему "До”, присвячену боротьбі за національну незалежність українського козацтва з панською Польщею наприкінці XVI століття. Поема залишилася незакінченою. Судячи зі збережених уривків, велике місце в ній повинне було зайняти зображення картин народного життя й побуту, участі народних мас у національно-визвольній боротьбі. У головному герої поеми підкреслена його близькість до народу, готовність віддати життя боротьбі за звільнення народу від іноземного ярма. Герой поеми "Наливайко” - гетьман, що підняв меч за свій край:
Чи можу однаково бачити Поневолених земляків?
Ні, немає! Мій жереб: ненавидіти Дорівнює тиранів і рабів.

Гетьман Наливайко передбачав трагічний результат, однак це не зупинило його. У поемі є як би пророчі слова головного її героя:
Відомо мені: погибель чекає Того, хто перший повстає На народ - Доля мене вуж прирекла. Але де, скажи, коли була Без жертв покутувана воля? Загину я за край рідний, Я це почуваю, я знаю,

Цього ж слова можна віднести й до самого Рилєєва. Декабрист Н. А. Бестужев побачив у них вказівка на "майбутній жереб” поета, і Рилєєв погодився з ним. "Вір мені, сказав він, - що щодня переконує мене в необхідності моїх дій, у майбутній погибелі, котрою ми повинні купити нашу першу спробу для волі Росії”. Вища доблесть і заслуга перед народом у його очах - це діяльність борця за звільнення власної країни. На віршах Рилєєва виховувалися наступні покоління борців за волю. Ім’я Рилєєва було для них, по вираженню Огарьова, "доблесним завітом і зіркою”.


Матеріали схожої тематики:


Айтматов Ч.Т. [11] Астаф'єв В.П. [8] Ахматова А.А. [17]
Блок О.О. [24] Булгаков М.О. [29] Бунін І.О. [15]
Васильєв Б.Л. [6] Гончаров І.О. [15] Грибоєдов О.С. [8]
Достоєвський Ф.М. [11] Єсенін С.О. [22] Купрін О.І. [18]
Лермонтов М.Ю. [81] Максим Горький [24] Маяковський В.В. [8]
Некрасов М.О. [12] Островський О.М. [12] Пастернак Б.Л. [14]
Платонов А.П. [10] Пушкін О.С. [79] Салтиков-Щедрін М.Є. [14]
Твардовський О.Т. [7] Толстой Л.М. [56] Тургенєв І.С. [28]
Тютчев Ф.І. [8] Цвєтаєва М.І. [12] Чехов А.П. [47]
Шолохов М.О. [9] Шукшин В.М. [9] Інші російські автори [126]