У категорії матеріалів: 61 Сторінка 1


Мета: вчити школярів користуватися літературознавчими поняттями як засобом виявлення художньої своєрідності твору; формувати вміння порівнювати художні засоби літератури, образотворчого мистецтва та музики; дати учням загальне уявлення про прийоми створення художнього образу й літературі
Мета:розвивати навички зв’язного писемного мовлення, уміння висловлювати свої думки з приводу прочитаного; розвивати світогляд учнів, формувати вміння самостійно визначати коло читацьких інтересів, шукати потрібні твори; виховувати любов до книги, естетичні смаки.
Мета: ознайомити з найкращими творами сучасної дитячої літератури; спонукати учнів до активного читання; розвивати навички самостійного пошуку літератури відповідно до своїх уподобань; розширювати світогляд учнів, словниковий запас; виховувати високі громадянські, моральні якості характеру, естетичні смаки.
Мета: ознайомити з поняттям казки як жанру фольклору, різновидами казок, їх виконанням та особливостями; розвивати інтерес до читання казок, зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати й обґрунтовувати власну думку; виховувати прагнення до пізнання, самовдосконалення.
Мета: учити учнів розуміти пряме й переносне значення прислів’їв і приказок, доречно використовувати їх у власному мовленні, пов’язувати з життєвими ситуаціями; розвивати усне й писемне мовлення, творчу уяву; збагачувати словниковий запас, розширювати кругозір учнів; виховувати любов до художнього слова, сприяти отриманню естетичної насолоди від нього.
Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст прислів’їв та приказок, їх значення в духовному розвиткові людства; розвивати навички виразного читання, коментування прислів’їв, пояснення їх прихованого значення; виховувати найкращі моральні якості на основі моральних настанов малих фольклорних жанрів.
Мета: дати поняття про прислів’я та приказки як малі жанри фольклору; учити вдумливо, виразно їх читати, тлумачити переносне значення; розвивати навички влучно й образно висловлювати свої думки; виховувати відповідно до моральноетичних норм, закріплених у прислів’ях та приказках.
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури; виховувати позитивні якості характеру на основі загальнолюдських цінностей.
Мета: повідомити про особливості байки як літературного жанру, пригадати імена і твори відомих байкарів; ознайомити з відомостями про Езопа — першого байкаря, з байками «Вовк і Ягня», «Крук і Лисиця», «Мурашка і Цикада»; розкрити поняття «байка», «алегорія», «езопова мова»; розвивати увагу, логічне мислення; прищеплювати любов до байки.
Мета: підсумувати вивчене з теми «Міф і література»; перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу в ігровій формі; повторити й узагальнити вивчене з теми; розвивати пам’ять, увагу, кмітливість; прищеплювати інтерес до міфів народів світу.
Мета: поглибити знання міфології давніх греків, перевірити розуміння міфів «Деметра і Персефона», «Нарцис», «Дедал та Ікар»,«Орфей і Еврідіка»; вчити працювати в команді; розвиватиувагу; виявляти міжпредметний і міжлітературний зв’язки.
Мета: ознайомити з додатковими матеріалами, необхідними для написання твору; вчити писати твір на задану тему; розвиватизв’язне мовлення; виховувати повагу до творчої праці.
Мета: ознайомити з міфом про сьомий подвиг Геракла, поповнювати«Словничок давньогрецьких імен і назв»; вдосконалюватинавички аналізу тексту; засвоїти значення фразеологізмів міфологічного походження; здійснювати міжпредметні зв’язки.
Мета: розвивати уміння складати простий план твору, вчитися характеризувати героя міфу, знаходити літературні паралелі; з’ясувати причини популярності образу Прометея; ознайомитися з поняттям «прометеїзм»; виховувати високі моральні якості.
Мета: ознайомитися із давньогрецьким міфом про Прометея; працювати над виразним читанням; скласти словничок «Герої давньогрецьких міфів»; вдосконалювати навички роботи з текстом,виявляти міжпредметні та міжлітературні зв’язки.

Булгаков М.О. [7] Гоголь М.В. [8] Достоєвський Ф.М. [6]
Лермонтов М.Ю. [8] Пушкін О.С. [9] Толстой Л.М. [7]
Чехов А.П. [6] Інші російські автори [18] Альбер Камю [5]
Антуан де Сент-Екзюпері [6] Вальтер Скотт [8] Вільям Шекспір [10]
Генрік Ібсен [4] Даніель Дефо [4] Данте Аліґ'єрі [3]
Джордж Байрон [4] Еміль Золя [5] Ернест Хемінґвей [3]
Ернст Теодор Амадей Гофманн [5] Жуль Верн [8] Йоганн Гете [6]
Йоганн-Фрідріх Шиллер [5] Марк Твен [8] Мігель де Сервантес [6]
Мольєр Жан Батіст [4] Оноре де Бальзак [4] Редьярд Кіплінг [8]
Роберт Луїс Стівенсон [5] Франц Кафка [3] Фредерік Стендаль [6]
Чарлз Діккенс [10] Інші зарубіжні автори [124] Література на тему [61]