У категорії матеріалів: 18 Сторінка 1


Мета: навчити розкривати глибинний зміст і красу поезії через її виразне читання; розвивати навички виразного читання за допомогою практичного опанування його елементів — інтонації, темпу, пауз, логічного наголосу; виховувати любов до природи та поезії, естетичні смаки.
Мета: ознайомити з життям і творчістю поета, допомогти усвідомити красу, художню майстерність його вірша «Я знаю в праосені пору…»; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричних творів, уміння висловлювати власну думку та враження від прочитаного, визначати художні засоби виразності; виховувати любов до природи, до поетичного слова; естетичні смаки.
Мета: поглибити знання учнів про аналіз драматичного твору та образ-персонаж; розвивати логічне мислення, творчу уяву; сприяти становленню гуманних стосунків між людьми, виховувати самокритичність, прагнення до самовдосконалення.
Мета: допомогти учням з’ясувати, як художньо втілюється головний конфлікт п’єси — протистояння добра і зла; розвивати образне та логічне мислення, навички читання за ролями, переказу твору та його оцінювання; виховувати почуття людської гідності, толерантності, гуманізму.
Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки, особливості драматичного твору; розвивати навички виразного читання, переказу, визначення головних епізодів, характеристики героїв; уміння висловлювати свою думку щодо прочитаного; виховувати гуманістичні ідеали — совісті, справедливості, добра та милосердя.
Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, зацікавити учнів і спонукати їх до читання; дати поняття про драматичний твір; розвивати творчі здібності, навички виразного читання драматичних творів, інсценізації; виховувати прагнення до самоосвіти та самовдосконалення.
Мета: зацікавити біографією та творчістю К. Паустовського; перевірити знання тексту казки «Теплий хліб»; удосконалювати навички роботи з текстом; працювати над виразним читанням; виховувати прагнення до істинних життєвих цінностей.
Мета: ознайомити учнів з історією створення байки «Квартет»; працювати над створенням партитури вірша; удосконалюватинавички виразного читання байки; розвивати вміння визначати завдання читця, навички аналізу прочитаного твору;виховувати дбайливе, уважне ставлення до слова.
Мета: зацікавити учнів біографією байкаря І. Крилова; працюватинад виразним читанням байок; розвивати навички аналізу літературного твору, уміння зіставляти байки Езопа і Крилова;виховувати прагнення до високих моральних цінностей.
Мета: познайомити зі змістом балади - вставної частини поеми А. Міцкевича, її образною системою; розкрити психологізм твору; вдосконалювати роботу над виразним читанням і текстологічним аналізом твору; виховувати культуру мовлення, культуру виразного читання.
Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст та значення поезій Некрасова, його новаторство; розвивати навички аналізу ліричних творів, уміння обґрунтовано доводити свої судження; виховувати почуття гуманізму, естетичні смаки.
Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст лірики Некрасова; розвивати навички виразного читання, аналізування ліричних творів, висловлення своїх суджень про них та їх обґрунтування; виховувати активну громадянську позицію, кращі людські якості, любов до поезії.
Мета: ознайомити з життям і творчістю видатного російського письменника, зацікавити ними; допомогти визначити роль і місце Некрасова в літературі; розвивати навички сприйняття навчального матеріалу на слух, визначення головного, висловлювання власних думок і вражень; виховувати активну життєву позицію.
Мета: ознайомити зі зразками сучасної прози постмодернізму, зацікавити творчістю майстрів пера — наших сучасників, розширювати кругозір учнів; розвивати навички літературознавчого аналізу, самостійного вибору книг для читання, оцінки їхньої ідейно-естетичної вартості; виховувати грамотного читача, любов до літератури, пошану до духовних надбань людства.
Мета: ознайомити учнів із широким колом поетів «срібної доби»; допомогти усвідомити ідейно-художні особливості їхньої творчості; розвивати навички самостійної роботи з додатковою літературою, уміння працювати колективно й індивідуально, виявляти творчі здібності; виховувати учнів на найкращих поетичних зразках.

1-15 16-18
Булгаков М.О. [7] Гоголь М.В. [8] Достоєвський Ф.М. [6]
Лермонтов М.Ю. [8] Пушкін О.С. [9] Толстой Л.М. [7]
Чехов А.П. [6] Інші російські автори [18] Альбер Камю [5]
Антуан де Сент-Екзюпері [6] Вальтер Скотт [8] Вільям Шекспір [10]
Генрік Ібсен [4] Даніель Дефо [4] Данте Аліґ'єрі [3]
Джордж Байрон [4] Еміль Золя [5] Ернест Хемінґвей [3]
Ернст Теодор Амадей Гофманн [5] Жуль Верн [8] Йоганн Гете [6]
Йоганн-Фрідріх Шиллер [5] Марк Твен [8] Мігель де Сервантес [6]
Мольєр Жан Батіст [4] Оноре де Бальзак [4] Редьярд Кіплінг [8]
Роберт Луїс Стівенсон [5] Франц Кафка [3] Фредерік Стендаль [6]
Чарлз Діккенс [10] Інші зарубіжні автори [124] Література на тему [61]