У категорії матеріалів: 16 Сторінка 1


Мета. Розкрити зміст твору, на основі ідейно-психологічного аналізу твору підвести учнів до розуміння авторської думки про моральну відповідальність людини за право на щастя, допомогти осмислити й визначити художню цінність твору, розвивати самостійність, доказовість суджень, сприяти вихованню відповідальності за свої вчинки
Мета: продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст повісті (ІХ розділ); охарактеризувати образ Захара Беркута, добираючи відповідні цитати, фактичний матеріал з твору; розвивати в учнів навички характеризувати літературного героя, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження, творчо мислити
Мета: охарактеризувати образ Тугара Вовка, його прибічників, добираючи переконливі факти, обґрунтування; зробити ідейно-художній аналіз VІІ, VІІІ розділів повісті; сприяти виробленню в учнів навичок аналізувати образи в художніх творах; розвивати увагу, активний словник школярів, пам’ять, уміння грамотно висловлювати власні думки
Мета: продовжити аналіз ідейно-художнього змісту повісті І. Франка «Захар Беркут» (V, VI розд.), охарактеризувати образи Максима, Мирослави; розвивати інтелектуальну активність, творче мислення, пам’ять, увагу, спостережливість, уміння аналізувати, співставляти, робити висновки; формувати кругозір школярів
Мета: опрацювати ідейно-художній зміст ІІІ та ІV розділів повісті; дослідити, як у творі зображується героїчна боротьба русичів проти монголо-татарських нападників; розвивати логічне та творче мислення, увагу, спостережливість, вміння узагальнювати і робити ґрунтовні висновки, виразно читати прозовий твір; формувати кругозір, світогляд
Мета: поглибити набуті раніше знання учнів про І. Франка—класика, людину надзвичайної працьовитості та енциклопедичних знань, розпочати роботу над ідейним змістом твору «Захар Беркут»; розкрити його історичну основу; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, вміння виразно читати, логічно мислити, співставляти, робити висновки; активізувати словник школярів
Мета: опрацювати ідейно-художній зміст ІХ, Х, ХІ, ХІІ розділів поеми; дослідити у творі проблему морального вибору людини; з’ясувати актуальність поеми у наш час; розвивати вміння аналізувати текст твору; пояснювати внутрішній стан героя
Мета: проаналізувати ідейно-художній зміст V, VI, VII, VIII розділів поеми, охарактеризувати образ Івана Вишенського, пояснюючи внутрішній стан героя; розвивати вміння брати участь у дискусії, грамотно і виважено доводити власні думки, спостереження, відстоювати їх; виховувати поважне ставлення до людини, яка має право на свій вибір, толерантність, порядність, чемність.
Мета: ознайомити учнів із публіцистичною діяльністю Франка, його літературознавчою працею «Із секретів поетичної творчості»; розкрити світове значення спадщини письменника; розвивати вміння знаходити потрібну інформацію, узагальнювати й систематизувати свої знання; виховувати любов і повагу до творчості І. Франка.
Мета: розглянути композицію новели; розкрити образ Марії, його неоднозначність, визначити основний морально-етичний пафос новели; розвивати зв’язне мовлення, навички роботи над змістом прозового твору; виховувати в учнів позитивні морально-психологічні якості.
Мета: пояснити біблійну основу сюжету, його актуальність для епохи національно-визвольних рухів, розкрити алегоричність образу Мойсея; розвивати вміння висловлювати власні міркування про майбутнє свого народу, шляхи до нього, дискутувати про це; виховувати почуття національної гідності.
Мета: розкрити ідейний зміст поезії «Декадент»; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати власні роздуми про мету й сенс художньої творчості людини; виховувати повагу до творчості І. Франка.
Мета: ознайомити учнів із філософською і громадянською поезією І. Франка, пояснити використання біблійних мотивів і образів, умовність художнього світу легенд і притч у збірці; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати власні роздуми; виховувати повагу до творчості І. Франка.
Мета: ознайомити учнів зі збіркою поезії «Зів’яле листя», розкрити світ почуттів і пристрастей, створений поетичним словом великого майстра; розвивати виразне читання, уміння аналізувати поезії; виховувати усвідомлення того, що любов — найвеличніше із людських почуттів, яке необхідно берегти й цінувати.
Мета: ознайомити учнів із поезією «Гімн», розкрити образ вічного революціонера як втілення могутності, нездоланності трудового народу, римо-ритмічні особливості поезії, популярність її в народі як пісні (музика М. Лисенка); розвивати навички аналізу поезії, виховувати любов до поезії, патріотичні почуття.

1-15 16-16
Гуцало Є.П. [4] Дімаров А.А. [5] Дрозд В.Г. [5]
Карпенко-Карий І.К. [8] Кобилянська О.Ю. [5] Котляревський І.П. [6]
Коцюбинський М.М. [8] Куліш М.Г. [4] Куліш П.О. [4]
Леся Українка [12] Нечуй-Левицький І.С. [6] Остап Вишня [3]
Панас Мирний [4] Симоненко В.А. [4] Сковорода Г.С. [3]
Стельмах М.П. [5] Тютюнник Г.М. [5] Франко І.Я. [16]
Шевченко Т.Г. [25] Інші українські автори [109] Література на тему [52]