У категорії матеріалів: 5 Сторінка 1


Мета: перевірити, як учні вміють виразно, грамотно переказувати найцікавішу пригоду героя повісті, знають її зміст; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, логічне мислення, вміння аргументувати своє зацікавлення, робити висновки; формувати етичні смаки школярів; виховувати почуття любові до книги, повагу до її автора; прищеплювати інтерес до наслідків своєї праці.
Мета: охарактеризувати юного героя повісті А. Дімарова «Блакитна дитина»; з’ясувати його стосунки з людьми; вмотивувати стимули його поведінки; розвивати вміння аргументовано висловлювати власні роздуми, почуття; спостереження; виважено доводити своє бачення, формувати кругозір
Мета: аналізуючи ідейний зміст розділів повісті А. Дімарова «Блакитна дитина», дослідіть, як у творі зображені взаємостосунки в українській родині, на чому вони ґрунтуються; розвивати вміння виразно й усвідомлено читати художні твори, вміти виділяти головну думку і коментувати її, пояснювати і обґрунтовувати поведінку і вчинки героїв
Мета: продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст, спостерігати за динамічним сюжетом повісті, звертаючи увагу на прозорість та іронічність оповіді, проблематику твору; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, логічне мислення, вміння виразно читати твір, робити відповідний коментар щодо його змісту; виховувати почуття пошани до творчості А. Дімарова, прагнення цінувати дружбу, робити добро, відстоювати свою гідність і захищати інтереси інших.
Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю А. Дімарова, стисло охарактеризувати автобіографічну повість-тетралогію «Блакитна дитина»; розпочати роботу над аналізом частини тетралогії «На коні й під конем»; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, виразність під час читання художніх творів, уміння коментувати, робити висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття пошани до творчості А. Дімарова, пунктуальність, риси доброти, чуйності, щирості.

Гуцало Є.П. [4] Дімаров А.А. [5] Дрозд В.Г. [5]
Карпенко-Карий І.К. [8] Кобилянська О.Ю. [5] Котляревський І.П. [6]
Коцюбинський М.М. [8] Куліш М.Г. [4] Куліш П.О. [4]
Леся Українка [12] Нечуй-Левицький І.С. [6] Остап Вишня [3]
Панас Мирний [4] Симоненко В.А. [4] Сковорода Г.С. [3]
Стельмах М.П. [5] Тютюнник Г.М. [5] Франко І.Я. [16]
Шевченко Т.Г. [25] Інші українські автори [109] Література на тему [52]