У категорії матеріалів: 12 Сторінка 1


Мета: - поглибити знання учнів про життєвий подвиг і творчий шлях видатної письменниці, допомогти усвідомити, як світогляд митця впливає на творчість;- розвивати вміння виділяти основне в лекції і зосереджувати на ньому свою увагу; - виховувати повагу до справжнього мистецтва і видатних людей України.
Доцільність розгляду проблеми випливає з необхідності попередити поверхове, однобоке, надто загальне її сприймання (мовляв, причина нездужання героїні — розлука з рідним краєм, туга за батьківщиною), а заодно це дає прекрасні можливості проакцентувати авторську позицію та характеристики провідних героїв.
Мета: продовжити опрацювання ідейно-художнього змісту поеми-казки, зосереджуючи увагу на проблемах і мотивах твору; охарактеризувати образи героїв, порівнюючи їх; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість
Мета: поглибити в учнів уявлення про погляди Лесі Українки на призначення мистецтва і митця; вчити їх сприймати художній твір у єдності змісту й форми; дослідити у творі «Давня казка» ідею вільної творчості, вільнолюбства людини
Мета: опрацьовувати ідейно-художній зміст програмового твору Лесі Українки, пов’язуючи його з життям поетеси; з’ясувати основні мотиви даного вірша; розвивати вміння коментувати прочитане, логічно мислити, зіставляти, узагальнювати; формувати кругозір, світогляд школярів
Мета: продовжити знайомити школярів з поетичною творчістю Лесі Українки, зосереджуючи увагу на вірші «Давня весна»; з’ясувати його ідейно-художню цінність; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічного мислення, вміння виразно читати художні твори, аналізувати їх зміст, формувати естетичні смаки; на прикладі життя
Мета: поглибити знання школярів про мужню поетесу Лесю Українку; проаналізувати її програмовий твір; розвивати вміння виділяти основні мотиви у поезіях письменниці; доводити власні думки, спостереження; наводячи при цьому переконливі аргументи, власні твердження; раціонально використовувати навчальний час
Мета: розвивати навички писемного мовлення, навчати грамотно формулювати тези, добирати аргументи, аналізуючи твір, робити висновки; формувати культуру письма.
Мета: розширити й закріпити в учнів поняття про художній образ; учити аналізувати образи; дослідити неоромантизм як літературний напрям, художні особливості драми-феєрії; удосконалювати навички роботи в групах; розвивати вміння роботи з текстом твору; виховувати почуття прекрасного, прагнення до творчої самореалізації особистості.
Мета: дати учням поняття про драматичну поему; розкрити етапи зростання Лесі Українки в жанрі віршованої драматургії; дослідити фольклорно-міфологічну основу драми-феєрії «Лісова пісня»; розвивати зв’язне мовлення, логічне й образне мислення; виховувати відчуття краси, добра, дбайливого ставлення до природи.
Мета: ознайомити учнів з тематикою поезії 80-х, 90-х років, розкрити зумовленість еволюції світогляду і стиль письменниці, спрямувати учнів на сприйняття поезії в єдності змісту й форми
Мета: розширити й поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Лесі Українки; визначити роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці; розвивати вміння аналізувати й узагальнювати факти; виховувати в учнів активну життєву позицію.

Гуцало Є.П. [4] Дімаров А.А. [5] Дрозд В.Г. [5]
Карпенко-Карий І.К. [8] Кобилянська О.Ю. [5] Котляревський І.П. [6]
Коцюбинський М.М. [8] Куліш М.Г. [4] Куліш П.О. [4]
Леся Українка [12] Нечуй-Левицький І.С. [6] Остап Вишня [3]
Панас Мирний [4] Симоненко В.А. [4] Сковорода Г.С. [3]
Стельмах М.П. [5] Тютюнник Г.М. [5] Франко І.Я. [16]
Шевченко Т.Г. [25] Інші українські автори [109] Література на тему [52]